Biografie

Dr. Jan R. Luth - hymnoloog en organist

Jan R. Luth studeerde theologie te Kampen, muziekwetenschap te Utrecht, kerkmuziek bij Frits Mehrtens en orgel bij Haite van der Schaaf, Ewald Kooiman (Amsterdam) en aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten te Haarlem.

Hij doceerde aan de conservatoria van Groningen, Zwolle en Arnhem en concerteerde in verschillende Europese landen, Rusland en Japan. In 1986 promoveerde hij op een onderzoek naar de geschiedenis van de gemeentezang en orgelbegeleiding in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme.

Tot zijn pensionering in november 2016 was hij verbonden als docent hymnologie en kerkmuziek aan het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap Rijksuniversiteit Groningen. Tot zijn onderzoeksterrein behoort de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse gereformeerde protestantisme en de tekstgebonden muziek van Johann Sebastian Bach. Hij is organist van de Grote Kerk te Harlingen.