Biografie

Dr. Jan R. Luth - hymnoloog en organist

Jan R. Luth studeerde theologie te Kampen, muziekwetenschap te Utrecht, kerkmuziek bij Frits Mehrtens en orgel bij Haite van der Schaaf, Ewald Kooiman (Amsterdam) en aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten te Haarlem.

Hij doceerde aan de conservatoria van Groningen, Zwolle en Arnhem en concerteerde in verschillende Europese landen, Rusland en Japan. In 1986 promoveerde hij op een onderzoek naar de geschiedenis van de gemeentezang en orgelbegeleiding in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme.

Hij is als docent hymnologie en kerkmuziek verbonden aan het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap Rijksuniversiteit Groningen. Tot zijn onderzoeksterrein behoort de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse gereformeerde protestantisme en de tekstgebonden muziek van Johann Sebastian Bach. Hij is organist van de Grote Kerk te Harlingen.