Activiteiten

• Voorzitter Stichting Nederlandse Orgelmonografieen/Rijksdienst voor de Monumentenzorg/Walburgpers Zutfen

• Voorzitter Liturgisch werkgezelschap

• Voorzitter Stichting Orgel Oosterpoort Groningen

• Lid redactie The Hymn (U.S.A.)

• Hoofdredacteur Bulletin Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie

• Lid redactie Die Musiekleier (Zuid Afrika)

• Kerkmuziekredacteur Het Orgel

• Lid redactie Jaarboek voor Liturgieonderzoek

• Redacteur Nederland Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie

• Lid Advisory Board Liturgia condenda (Kok Pharos)

• Lid Wissenschaftliche Beirat Johannes a Lasco Bibliothek Emden

• Lid van het Graduirtenkolleg “Kirchenlied inter-disziplinar”Gutenberg Universitaet Mainz

• Lid Landelijk Overleg Liturgiewetenschap

• Lid Examencommissie Kerkmuziek Protestantse Kerk Nederland

• Lid redactie Psalter-Reprint-Reihe/ Groningen-Oldenburg-Emden

• Lid Forschungsprogramms Kulturwirkungen des reformierten Protestantismus, Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Emden