Publicaties

2019

Recensie: Jan Hage, Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging, Utrecht 2018 (Kon. Ver. voor Ned. Muziekgeschiedenis) ISBN 978 90 6375 3 98 6, 378 blz.in: Het Orgel jrg.114 (2018) nr. 3, 47-49.

2018

Recensie Peter Peitsalo, Sverker Jullander, Markus Kuikka (ed.), Liturgical Organ Music in the long nineteenth Century. Preconditions, Repertoires and Border-Crossings. (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki DocMus Research Publications 10), Helsinki 2018, 327 pp. ISSN 2341-8257; ISBN 978-952-329-091-4, in: Het Orgel, jrg. 114 (2018) nr. 4, 41-42.

Recensie: Bundel over Luthers muzikale erfenis in Nederland, in: Ref. Dagblad, zaterdag 17 februari 2018. Rubriek Muziek.

Recensie: Feiten en speculaties over de Goldbergvariaties, in: Ref. Dagblad, vrijdag 5 januari 2018. Rubriek Muziek.

2017

Timmer beschrijft reconstructie Schnitgerorgel Groningen, recensie in: Ref. Dagblad, donderdag 28 december 2017, rubriek Muziek.

Jan R. Luth, Luther im reformierten Gottesdienst, in: Herman Selderhuis, J. Marius J. Lange, J. Lange van Ravenswaay (eds.), Luther and Calvinism. Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism (Refo Academis Studies edited by Herman Selderhuis, Volume 43), Vandenhoeck& Ruprecht Göttingen 2017, 313 – 331.

2016

“Stille nacht” past gewoon heel goed bij de donkere dagen, interview in Trouw, zaterdag 24 december 2016, p. 4.

“Vanuit het vak moet je ook kunnen zeggen wat goed is en wat niet” interview in Het Orgel 2016, nr. 6, 36-41.

Idem in: Eredienst, jrg. 43, nr. 6 2016, 8-15.

Gemeentezang belangrijker dan preek, interview RD zaterdag 5 november 2016, 4, 5.

Voor Calvijn was kerkzang geen bijzaak, interview in ND (Gulliver) vrijdag 4 november 2016, 12, 11.

In memoriam Haite van der Schaaf (1926-2016), Het Orgel 2016 nr. 4, 40, 41.

Between Death and Judgement: Sleep as the Image of Death in Early Modern Protestantism (co-auteur Justin Kroesen), in: Peter Berger, Justin Kroesen (red.), Ultimate Ambiguities. Investigating Death and Liminality, Berghahn New York 2015, 207-225 ISBN 9781782386094

Recensie: De dood in de cantates van J. S. Bach. Van Actus tragicus tot Trauer-Ode, Ignace Bossuyt; uitg. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2015; ISBN 9789462700109; 142 blz. Reformatorisch Dagblad, 20 januari 2016.

2015

Recensie: Ewald Demeyere, Johann Sebastian Bach’s Art of Fugue. Performance Practice based on German Eighteenth-Century Theory, in: Het Orgel jrg. 111 nr. 3, 44-46.

Transposer toujours. Bach in middentoon, in: Het Orgel, jrg. 11 nr. 3, 18-23.

De tijdloosheid van de psalmen, interview De Stentor van 10 april 2015, editie IJsseldelta; de spread van de rubriek ‘Binnenin’ (blz. 42/43).

2014

Justin E.A. Kroesen en Jan R. Luth, Dat loflicke exempel van Embden. Oost-Friese invloeden op de viering van het avondmaal in Groningen, in: Stad & Lande jrg. 23, nr. 2, 2e kwartaal 2014, 16-21.

Bespreking: Jaap den Hertog,  Anthoni van Noordt en zijn Tabulatuurboeck in het kader van de Amsterdamse orgelcultuur tussen 1630 en 1675, 2 dln., 1073 blz., uitg. Verloren, Hilversum  2013 (Handelseditie proefschrift Universiteit Leiden 2009), in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, jrg. 110 (2014), nr. 3, 38-40.

Troost in de cantates van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Een verkenning, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68/1&2, 2014, 67-82.

Hymnodie in Ostfriesland und den Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert. Beispiele einer gemeinschaftlichen Liedkultur, in: Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands, Band 93 (2013), 121- 134.

Liedpsalter der Reformationszeit, in: Albert Gerhards, Matthias Schneider (Hrsg.), Der Gottesdienst und seine Musik, Bd. 1: Grundlegung und Hymnologie, Laaber Verlag, Laaber 2014, ISBN 978-3-89007-3, S. 219-228.

2013

Toelichting CD In dulci jubilo. Tymen Jan Bronda, orgel Der AA-kerk Groningen, JQZ Muziekproducties, Kampen 2013.

Jan van Biezen, Rhythm, Meter and Tempo in early Music, Diemen 2013. Bespreking in Het Orgel 2013 nr. 4, 38, 39

Het orgel in de Mariakerk te Krewerd. Geschiedenis, iconografie en gebruik,  In: Tijdschrift  voor Nederlandse Kerkgeschiedenis jrg. 16,
nr. 3  (oktober 2013) 95-102

Tekstboekje bij de CD Bach & Hinsz in Harlingen
Ter perse: twee publikaties
1. over het thema “Dood en ziel” in de werken van J.S. Bach
2. over hymnologische tradities in Ost-Friesland en Nederland

2012

Willem van Haechts Metrical Psalter. Chracteristics and use, in: B. Ramakers (ed.), Understanding Art in Antwerp. Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540-1580), Peeters Leuven 2011 [Groningen Studies in Cultural Change, Vol. XLV], 275-292. ISBN 978-90-429-2613-4

Noten leggen uit. Over de verbinding van retorica en muziek, in het bijzonder bij Bach, in: Zweder von Martels & Remco Regtuit (red.), Geheimen van de retorica. Tien Groninger opstellen, Damon, 146- 161, Budel ISBN 978 9460360497

2011

5 maart interview Reformatorisch Dagblad “Bach is een oefening in nederigheid.”

Breitkopfs editie van Bachs orgelwerken, Het Orgel 2011, nr. 3, 42-45. Besprekingsartikel

Strassburg und Genf. Der reformierte Psalmengesang, in: Matthias Schneider, Beate Bugenhagen (Hrsg.), Zentren der Kirchenmusik, Laaber-Verlag, Laaber 2011, 78-82 [Matthias Schneider, Wolfgang Bretschneider, Günther Massenkeil (Hrsg.), Zentren der Kirchenmusik, Bd. 2]

(Red.) Wereldberoemde klanken. Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen en zijn voorgangers Walburg Pers, Zutphen, 2011, 287 blz. [Nederlandse Orgelmonografieën deel 11 ISBN 978.90.5730.775.1

De muziekinstrumenten op de orgelkast, in: idem, 167-174

Jan Worp (1821-1891). Invloedrijk musicus, organist van de Martinikerk, in Miniatuur, jrg. 13 nr. 3 (okt. 2011), 3-5

Das Verständnis der Musik bei Johannes Calvin und seine Nachwirkungen, in: http://www.reformiert-info.de/7722-0-8-1.html

2010

Het Calvinisme in de Nederlanden en de orgelmuziek, in: Vir die Musikleier december 2009, 32-46

‘Naar de Mattheus’. Over de populariteit van een Nederlands ritueel, in: J. Kroesen, Y. Kuiper en P. Nanninga (red.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland, Van Gorcum Assen 2010, 22-27 ISBN 978 90 232 4609 1

Muziekinstrumenten op de kas van het orgel in de Der Aa-kerk te Groningen, in: Groninger Kerk 27ste jrg. Nr.3, juli 2010, 77-80

2009

Kerkmuziek hoeft niet plechtig te zijn, wel majestueus, Friesch Dagblad, dinsdag 27 januari 2009, 2

Het Geneefse Psalter, 182-193, in: Karla Apperloo-Boersma en Herman J. Selderhuis, Calvijn in de Nederlanden, Instituut voor Reformatieonderzoek Apeldoorn 2009, ISBN 978-90-79771-03-5

Het Geneefse Psalter in Nederland, 194-211. in: Karla Apperloo-Boersma en Herman J. Selderhuis, Calvijn in de Nederlanden, Instituut voor Reformatieonderzoek Apeldoorn 2009, ISBN 978-90-79771-03-5

Tekst CD 1982-2008 Groningse-Veluwse Orgelpracht, maart 2009, uitg. Orgelmakerij Reil Heerde

Gemeentezang en orgelspel door de eeuwen heen, in: Oudvaders, 3e jrg., dec. 2008, nr. 20, 7-13.

Calvijn en het kerklied, Gereformeerde Kerkbode Groningen – Fryslan – Drenthe, nr, 11, 29 mei 2009, 12-13 en nr. 12, 12 juni 2009, 9-12

Kerkmuziek volgens Calvijn, in Eredienstvaardig, jrg. 25, nr. 4, september 2009, 24-27.

Calvijn, calvinisten en orgels, in: Het Orgel jrg. 105 (2009)nr. 6, 4-9

Discutabel toen en nu: orgelmuziek in de kerkdienst, in: Ooit gebouwd voor altijd. 40 jaar Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Oude Groninger Kerken, [Groningen 2009], 94, 95

2008

5 maart 2008 Friesch Dagblad, 15: Het geheim van de geniale Bach. Interview

J.R. Luth, Manuaal- en pedaalapplicatuur in de orgelmethoden van Friedrich Wilhelm Schütze (1838) en Rudolph Palme (1901), in: Hans Fidom, Jan R. Luth, Christoph Wolff, Pro Organo Pleno. Essays in Honor of Ewald Kooiman, Boeijenga Music Publications, Veenhuizen 2008 ISBN 978-90-70425-51-7

De vocale muziek van Hugo Distler, in: Muziek & Liturgie jrg. 77, nr. 6, juni/juli 2008, 13-19

Kerkmuziek volgens Calvijn, in: Radix, jrg. 34, nr.4 2008, 309 -316

2007

Het orgel waar Mozart op speelde. Het orgel van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, in: Centraal Weekblad 22 juni 2007, 11

Barok instrument dat weerga niet kent. Het grote orgel van de St. Laurenskerk te Alkmaar, in: idem 29 juni 2007, 11

Een meerduidig instrument. Het grote orgel in de Bovenkerk te Kampen, in: idem, 6 juli 2007, 11

Voornaam en fijnzinnig instrument. Het Van Hagerbeerorel in de Pieterskerk te Leiden, in idem 20 juli 2007, 11

Schnitger voortreffelijk orgelbouwer. Het orgel in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle, in idem, 3 augustus 2007, 11

Een lust voor oog en oor. Het grote orgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, in: idem 24 augustus 2007, 11

J.R. Luth, Rhetorica in Bachs orgelmuziek, in: P. van Dijk (red.), Bach-orgel Grote Kerk Dordrecht, Stichting Bach-orgel Grote Kerk Dordrecht 2007, ISBN 978-90-90222-10-3, 111-121

Tekstboekje bij de CD Orgelwerken van Bach en Krebs, Grote Kerk Harlingen

2006

Die orrel in die liturgie van die protestantse kerke in Nederland, in: Vir die Musiekleier 32, Jrg. 25, december 2005, 23-29. Verschenen in 2006

Siegbert Rampe (Hsg.) J. Sweelinck, Sämtliche Orgel- und Clavierwerke. Toccaten (Urtext), Baerenreiter BA 8473 (2003), BA 8474 (2004), Het Orgel 102 (2006), nr. 3, 36, 37

De hemel op aarde. Over de betekenis van de musicerende engelen op de orgelkast van Krewerd, in: Groninger Kerken 23e jrg. Nr. 4/oktober 2006, 114,115

Sweelinck’s Toccatas and Fantasias, Genevan Psalms in Sweelinck’s time – The hymn-book, Use of the Organs, tekstboekje CD Masaaki Suzuki, BIS Records AB, BIS-CD-1614 2006, 3-9. (10-30 dezelfde tekst in het Japans, Duits en Frans)

De muziek van Hugo Distler, in: M.J. Frölich (red.), Hugo Distler. Een roepende stem, Lunteren Noaber Foundation 2006, 75-85

2005

Gemeentezang en orgelbegeleiding in de 19de eeuw. Een overzicht van de Duitse bronnen die de Nederlandse cultuur beïnvloedden. Het Orgel, 101(5), 24-31

Gemeentezang en orgelbegeleiding in de 19de eeuw. Een overzicht van de Duitse bronnen die de Nederlandse cultuur beïnvloedden. Het Orgel, 101(6), 22-39

Komm, du süsse Todesstunde. Eschatologie in de door Johann Sebastian Bach gebruikte teksten. In M. Hoondert, I. de Loos, & L. van Tongeren (Eds.), Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten (Meander, 7), Kampen: Gooi & Sticht

R. van Dijk & H. Fidom (red.), Honderd jaar Flentrop Orgelbouw 1903-2003, Zaandam z.j. Het Orgel, 101(5), 38-40. Bespreking

2004

Dick Sanderman, 150 Psalmen & Enige Gezangen, in: Het Orgel jrg. 100 (2004), nr. 2, 40, 41. Bespreking

R. Weeda, Le Psautier de Calvin, L´histoire d`un livre populaire au XVLe siècle (1551-1598), Turnhout : Brepols 2002, 229 S, in: Theologische Literaturzeitung Jrg. 129 (2004) 3, 310, 311. Bespreking

Redactioneel, in : Het Orgel , jrg.100 (2004), nr. 3, 3

Jean Ferrard (ed.), XVIIe, XIXe, XX1e siècles : Bruxelles, carrefour européen de l´ orgue, Actes du colloque international organisé à Bruxelles du 12 au 15 octobre 2000, Bruxelles 2003, ISBN 2-9600366-0-3, 294 pp., in: Het Orgel, jrg. 100 (2004) nr.3, 4

Der Dekalog im Gottesdienst, in E. Noort (Hrsg.), Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt. Vorträge der dritten Konferenz Mittelsüdosteuropäischen und niederländischen theologischen Fakultäten in Groningen, Bd. 3, Groningen 2004, 117-127

Gemeentezang in Duitsland in de negentiende eeuw, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 20, 2004, 165-182

E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (Hrsg.), Der Genfer Psaler und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Niemeyer Tübingen 2004, 498 S. [Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext. In Verbindung mit der Forschungsstelle “Literatur der Frühen Neuzeit” an der Universität Osnabrück, Bd. 97.] ISBN 3-484-36598-6

Aulcuns psealmes et cantiques mys en chant A Strasburg 1539, in: E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (Hrsg.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Niemeyer Tübingen 2004, 9-19

Gemeindegesang in den Niederlanden im 16. Jahrhundert, in: E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (Hrsg.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Niemeyer Tübingen 2004, 421-434

Gemeindegesang und Orgelbegleitung in den Niederlanden im 18. Jahrhundert, 481-498, in: E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (Hrsg.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Niemeyer Tübingen 2004, 481-498

Een eigen repertoire. Over de invloed van gezangen uit de lutherse traditie in Groningen in P. van Dijk (red), Een pronkjuweel op het Hogeland. Het Arp Schnitger-orgel te Uithuizen, [Nederlandse Orgelmonografieën dl.6], Walburg Pers Zutphen 2004, 129-149. ISBN 90.5730.310.8

Heden en toekomst – Visies op de orgelcultuur. Verslag van het symposium van het Instituut voor Liturgiewetenschap op 13 november 2004, in: Nieuwsbrief Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap jrg. 15, dec. 2004, 5

2003

Nieuwe kerkmuziekopleiding Bevoegdheidsverklaring III, in: Het Orgel jrg. 99, 2003 nr. 1, 37-40

“Hosanna de Zoon van David” – een nieuwe CD van de VGK, in: De Reformatie, jrg. 78, nr. 15, 18 januari 2003, 265, 266

Retorica in de orgelmuziek van J.S. Bach, Eredienstvaardig jrg. 19, nr. 2, april 2003, 68-71

De orgelmuziek van J.S. Bach II, Eredienstvaardig, jrg. 19, nr. 3, juni 2003, 108-112

Redactioneel “Klassiek? Romantisch?, in: Het Orgel jrg. 99, nr. 4, 2003, 3

Duitse koraalboeken uit de 19de eeuw, in: Het Orgel jrg. 99., nr 4, 2003, 16-21

Joachim Roller, die Ausführung des Orgelcontinuo vornehmlich in den Rezitativen der geistlichen Kantaten und Passionen von Johann Sebastian Bach, in Het Orgel jrg. 99 nr. 6, 39. Bespreking

Avlcvns pseaulmes et cantiques mys en chant, Strasburg 1539, Einführung, Introduction Jan R. Luth, pp 3– 33. Faksimile Brasschaat 2003, totaal 94 pp ISBN 90-80792-11-3.

2002

Kerkdiensten op Hemelvaart en Pinksteren, in: Eredienst 29e jrg. Nr. 2-april 2002, 4-6

Recensie D. Duyzer (red.), D. Profundis, in Eredienst 29e jrg. Nr. 2-april 2002, 18,19

Recensie A.C. Schuurman, Psalmen-cyclus, in: Het Orgel 3-2002, 40

The Music of the Dutch Reformed Church in Sweelinck´s Time, in: P. Dirksen (ed.), Sweelinck Studies. Proceedings of the Sweelinck Symposium Utrecht 1999, Utrecht 2002, STIMU (Foundation for Historical Performance Practice); 27-38

Leesroosters in het Nederlandse gereformeerde protestantisme (1), in: Eredienst, 29e jrg. Nr.3, juni 2002, 1-8; Idem, (II) nr. 4. augustus 2002, 1-5;Idem (III), nr. 5 oktober 2002, 1-6.

Redactioneel Het Orgel, jrg. 98, 2002, nr. 4, 3

Het orgel als iconografisch en allegorisch fenomeen, in: Justin E.A. Kroesen, Jan R. Luth, Arie L. Molendijk, Religieuze ruimte. Kerkbouw. Kerkinrichting. Religieuze kunst, Boekencentrum Zoetermeer 2002, 146-157

2001

Chr. Wolff, Johann Sebastian bach, Frankfurt 2000, in: Het Orgel, jrg. 97, nr. 3, 2001, 44. Bespreking

Jan Utenhoves Reimpsalter im Gottesdienst, in: Chr. Strohm (Hrsg.), Bibliothek und Reformation. Miszellen aus der Johannes a Lasco Bibliothek Emden, Veröffentlichungen der Johannes a Lasc Bibliothek 4, 2001, 151-175

Jan Wit, in: C. Houtman (red.), Biografisch Lexikon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantsme 5, Kampen 2001, 573-575

Das Tempo der Genfer Psalmmelodien, in: Musica ecclesia reformatae semper reformandae 5, Tokio 2001, 26-55

Der Genfer Psalter und niederländische Reimpsalter im 16. Jahrhundert, in: P.E. Bernouilli, F. Furler (Hrsg.), Der Genfer Psalter. Eine Entdeckungsreise, Zűrich 2001, 57-62

Jan Utenhove, 25, 26. en 11 ander psalmen (Embden 1557, 1558, 1558) Facsimile met inleiding, Brasschaat z.j. (2001)

Het kerklied. Een geschiedenis, Zoetermeer 2001 (Red. J.R. Luth, J.Pasveer, J. Smelik)

2000

Het orgel een statussymbool? in: Het Orgel jrg.96, nr. 1, 2000, 43

Recensie Begeleidingsbundel bij het dienstboek, een prove, in: Het Orgel, jrg. 96, nr. 2/20, 42

Recensie themanummer Liter over Jan Wit, in: Eredienst, 27e jrg. Nr. 1 febr. 2000, 17, 18

Orentin Douen, in: RGG 4. Aufl., Bd. 2, 1327

Recensie Liturgie voor kinderen uitgelegd, in: Eredienst, 27e jrg., nr.3, juni 2000, 76, 77

Recensie A. Clement, Der dritte teil der Clavieruebung von Johann Sebastian Bach. Musik-Text-Theologie, Middelburg 1999, in Het Orgel jrg. 96 nr. 4, 2000, 47

Evangelia Dominicalia en Historia Passionis. Leesroosters in het Nederlandse gereformeerde protestantisme, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 16/ 2000, 107-134

Redactioneel, Het Orgel 6/2000, 3

Konrad Küster (Hrsg.), Bach-Handbuch, Kassel, in: Het Orgel 6/2000, 41-42. Bespreking

1999

Titel: Buxtehudes Magnificat primi toni: een liturgisch raadsel? in: Het Orgel, jrg.95, nr 6, november 1999, 15-19

Johann Sebastian Bach: Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wand, BWV 688, in: Eredienst, 26e jrg. nr. 6 dec.1999, 185-188.

1998

Calvinistische Musik II. Reimpsalter und Gesänge in den Niederlanden, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neubearbeitete Aufl. hg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd.2, Kassel 1995, Sp. 335-344

Literaturbericht zur Hymnologie. Niederlande 1993-1996/, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1996/1997, Goettingen 1997, 270-275

Peter Molenaar, Thema met variaties. Het maken van voorspelen bij koraalzettingen, Amsterdam 1997,in: Het Orgel, jrg. 94, maart 1998, 40, 41. Bespreking

“De Matthäus Passion is niet zo maar te begrijpen”, in: Friesch Dagblad maandag 16 maart 1998, 2

De lijdensvisie in de Matthäus Passion, in: Friesch Dagblad, maandag 23 maart 1998, 2

De Matthaus Passion zit vol met opstandingsgeloof, in: Friesch Dagblad maandag 30 maart 1998, 2

Kirchenlied, Niederlande, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopedie der Musik, begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Auflage, hersg. von Ludwig Finscher, Sachteil 5, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Stuttgart, Weimar, 1996, 94, 95

Cantus Firmus: smaakvol en praktisch, in: Friesch Dagblad, donderdag 18 juni 1998, 91e jrg., nr. 141, 2. Bespreking

Het orgelgebruik in de tijd van Arp Schnitger, in: Het Orgel,uitg. van de Kon. Ned. Organistenvereniging jrg. 94 nr. 4 1998, 9-15

25 jaar Liedboek voor de Kerken, in: De Orgelkrant , jrg. 3, nr. 7 juli 1998, 4

Melodierna i Genève-psaltaren, in: Mixturen 3/ 98, Älvsjö, Sweden, 23-25

Redactioneel, Het Orgel uitg. van de Kon. Ned. Organistenvereniging jrg. 94 nr.5 /1998, 3

Signalement, in: Het Orgel, uitg. van de Kon. Ned. Organistenvereniging jrg. 94 nr. 6/1998, 36

J.G.R. Acquoy en O. Douen, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4. Aufl. Bd. 1, 103, 104

1997

J.R. Luth, Registratie en applicatuur in de 19de eeuwse Duitse bronnen over orgelbegeleiding, in: Het Orgel, jan.-febr. 1997, 10-17

Het orgelgebruik in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Keppelstok, Stichting Alde Fryske Tsjerken, Publikatie 54, juni 1997, 85-93

Das Tempo der Genfer Psalmmelodien, in: IAH-Bulletin 25/ 1997, 41-62

Gemeentezang en orgelbegeleiding na 1800. Duitse invloeden in Nederland (1), Het Orgel juli/aug. 1997, 12-18. (2), jrg. 93 nr. 9/1997, 29-36

Samen op weg: Verlichting en orthodoxie in het kerklied van de 18e en 19e eeuw (1), in: eredienst, jrg. 24, nr. 4, 116-120; (2), in: Eredienst, 24e jrg. nr. 5 – oktober 1997, 152-157

J. van Rossem e.a. Opstapcursus voor kerkorganisten, in: Het Orgel november 1997, 45-46. Bespreking

Inleiding tot de 25, 26 en 11 ander psalmen van Jan Utenhove, Brasschaat G.J. Buitink 1997, 54 blz. Facsimile-editie

Lied en liturgie. Een handreiking voor voorgangers, kerkmusici en gemeenteleden, in: Eredienst 24e jrg. nr. 6 – dec. 1997, 176-185

S.W.M.A. den Haan/P.M. Kan, Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst. Het zangkoor van het Leidse Weeshuis in de Bataafs-Franse Tijd, Alphen a/d Rijn 1996, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 1997, jrg. XX, nr. 47, 55-56. Bespreking

1996

Engels, Adriaan; Feith, Rhijnvis; Mehrtens, Frederick August; in: The Hymnal 1982 Companion, Vol. II Service Music and Biografies, New York 1994 [verschenen 1996], 413, 421, 526

Communiegebruiken in het nederlandse protestantisme I, in: Eredienst, 23e jrg. nr.1, febr. 1996, 4-8, II, in: idem 23e jrg. nr. 2, 196, 41-44; III, in: idem 23e jrg. nr. 3 juni 1996, 81-87

Blut und Versöhnung im Orgel-Büchlein, in: A.A. Clement (red.), Das Blut Jesu und die Lehre der Versöhnung im Werk Johann Sebastian Bachs, [Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. 164], Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo 1995, 253-258

J.R. Luth, Gesangbuch, Notation und Praxis, in: Bulletin Int. Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Nr. 24, Groningen 1996, 285-300

Recensie in O&E, september 1996.

Het kerklied in beweging ten tijde van de Verlichting, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek deel 12 1996, 239-249

Gemeentezang en orgelbegeleiding, in: F.A. van Lieburg, J.C. Okkema, H. Schmitz (red.), De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote Kerk van Rotterdam, uitg. Stichting Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam, Backhuys Publishers Leiden 1996, ISBN 90-73348-57-9 [Historische Publicaties Roterodanum, dl. 109], 259-276.

1995

E. Haein, Le Problème du Chant Choral dans les Eglises Réformées et le Trésor litur/gique de la Cantilène Huguenote, Bronuitgave, verzorgd en ingeleid door dr. Jan R. Luth. Nederlandse vertaling door drs.José Lieshout, Ned. Instituut voor Kerkmuziek, Gooi & Sticht, Baarn 1995, ISBN 90 304 0725 5 [Kerkmuziek & Liturgie, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 1995

Aspects of Congregational Singing (II), in: Reformed Music Journal VII/jan. 1995, 5-10

De orgelwerken van Dietrich Buxtehude en de liturgie in Lübeck, in: Organist & Eredienst nr. 4 (april) 1995, 69-75 en in Orgeldienst 1995/3 (juni), 53-61

Een bron over de gemeentezang aan het begin van de zeventiende eeuw, in: Organist & Eredienst 7/8 (juli/augustus) 1995, 145-149

Analyserende opmerkingen bij enkele koraalgebonden orgelwerken van Buxtehude en Bach (I), in: Orgeldienst, 22e jrg. augustus 1995, 79-87. II, in: idem, 22e jrg. nr.5/oktober 1995, 103-111

Gemeentezang en orgelbegeleiding, in: Kerk & Muziek 44e jrg. nr. 5 (sept. okt.), 103-105, 110, nr. 6 nov./dec. 1995, 114-115

Gemeentezang en orgelspel door de eeuwen heen, In: Chr. Ingelse, J.D. van Laar e.a.(red.), Nieuw handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer 1995, 49-71

De psalmberijmingen, in: idem, 73-77

Calvinistische Musik, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopedie der Musik, begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Auflage, hersg. von Ludwig Finscher, Sachteil 2, Kassel, Basel, London, New York, Prag, Stuttgart, Weimar, [1995]S. 336-342

Communion in the Churches of the Dutch Reformation to the Present Day, in: Ch. Caspers, G. Lukken, G. Rouwhorst, Bread of Heaven. Customs and Practices Surrounding Holy Communion. Essays in the History of Liturgy and Culture [Liturgica condenda 3], Kok Pharos Publishing House 1995, 99-117

1994

All that hath breath….Of psalms and instruments, in: Lux Mundi, Vol. 12, no.4. 1993 [verschenen 1994], 12-14

4 artikelen in: Bach-Colloquium Japan, Tokyo

Momenten uit de geschiedenis van de kerkmuziek te Leeuwarden van de 16e t/m/ de 19e eeuw, in: Het Orgel, 90e jrg. juni 1994, 219-223

In Memoriam Casper Honders, in: Nieuwsblad van het Noorden, woensdag 12 oktober 1994, 3

Eschatalogical expectation in the works of J.S. Bach, in: Studies in Church History, Subsidia 10, London 1994, 217-223

1993

Some Data concerning Organ-accompaniment and Organ-registration in Germany during the Nineteenth Century, in: F.Brouwer, R.A. Leaver (red.), Ars et Musica in liturgica. Celebratory volume presented to Casper Honders on the occasion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Uitg. Gooi & Sticht Baarn 1993, 128-144

Johann Gottlob Werner en de orgelbegeleiding aan het begin van de negentiende eeuw, in: H.A. ten Brink e.a. (red.), Stem en tegenstem. Een vriendenboek voor Nico Verrips, Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 1993, 41-43

Where do Genevan Psalms come from?, in: Reformed Music Journal, Vol. V, No. 2, april 1993, 33-43

Het Geneefse psalter in Nederland, in: Continuo, 7e jrg. nr. 3 febr. 1993, 661; nr. 4, mei 1993, 685-686; 8e jrg. nr. 1, sept. 1993, 715-716

Apecten van gemeentezang, in: Organist & Eredienst 1993, nr. 5 (mei), 93-97, nr. 6 (juni), 118-122.

Josua van Iperens betekenis voor de geschiedenis van de kerkzang in het gereformeerde protestantisme, in: Organist & Eredienst, febr. 1993, 22-28

Bibliography. The publications of Casper Honders, in: F.Brouwer, R.A. Leaver (red.), Ars et Musica in liturgica. Celebratory volume presented to Casper Honders on the occasion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Uitg. Gooi & Sticht Baarn 1993, 128-144

Liedboek 2000, in: Woordwerk. Christelijk literair tijdschrift, jrg. 11, juni 1993, 54-56

All that hath breath… Of psalms and instruments, in: Lux Mundi, Vol. 12 nr. 4, dec. 1993, 12-14

Vier artikelen in: Bach-Collegium Japan, Tokyo 1993

Ambt en liturgie. Voorgangers, ouderlingen en diakenen in de vroeg-christelijke kerk, in: De Reformatie jrg. 68/14, 2 jan. 1993, 279-282

Das 19. Jahrhundert im I.A.H. Bulletin, in: Bulletin Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, 21, 1993, 98, 99

“Ik kies voor de Roomse mis”, in: Kivive, 8e jrg. nr.8, okt. 1993, 5-8

Josua van Iperens betekenis voor de kerkzang in het gereformeerde protestantisme, in: Organist & Eredienst, febr. 1993, 22-28

Aspecten van gemeentezang, in: Organist & Eredienst, mei 1993, 93-97; juni, 118-122.

Some Data concerning Organ-accompaniment and Organ-registration in Germany during the Nineteenth Century, in: F.Brouwer, R.A. Leaver (red.), Ars et Musica in liturgica. Celebratory volume presented to Casper Honders on the occasion of his seventieth birthday on 6 June 1993, Baarn 1993, 128-144

Bibliography. The publications of Casper Honders, in: idem, 5-12

Liedboek 2000, in: Woordwerk. Christelijk literair tijdschrift, jrg. 11, juni 1993, 54-56

Where do Genevan Psalms come from?, in: Reformed Music Journal, Vol. V, No. 2, april 1993, 33-43

1992

Literaturbericht Niederlande Liturgik, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1990/1991, Hannover 1992, 239

Literaturbericht Niederlande Hymnologie, in: idem, 260

Het Geneefse psalter in Nederland, in: Continuo 6e jrg. nr. 4, 585; 7e jrg. nr. 1, 609; nr. 2, 637; nr. 3, 661; nr. 4, 685-686

Emmanuel Haein (1896-1968) und seine Bedeutung für die Forschung nach der Herkunft der Genfer Psalmmelodien, in: Bulletin Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie Nr. 20/1992, 178-184

Gemeentezang, in: Het Orgel, dec. 1992, 437-441

Ambt en liturgie. Voorgangers, ouderlingen en diakenen in de vroeg-christelijke kerk, in: De Reformatie jrg. 68/14, 2 jan. 1993, 279-282

Concio et cantio, in: F.H. Folkerts, P. Houtman, P.W. van der Kamp (red.), Ambt en actualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Trimp ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Haarlem 1992, 141-151

Liturgie. Machthebbers en onderdanen, in: Nederlands Dagblad, 4 dec. 1992, 7.

De toekomst van het kerklied, in: A. Schipper (red.), Weerklank. Dichter en gemeente. Themanummer van Woordwerk. Christelijk literair tijdschrift, jrg. 10, nr. 40, dec. 1992, 148-154

Goostly Psalms & Spriritual Songs, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, Vol. 72, nr. 2, 1992, 229-230

Diverse artikelen in: Bach-Collegium Japan, Tokyo 1992 en 1993

Het Geneefse psalter in Nederland. In: Continuo. Praktijkschrift voor liturgie en liturgische muziek, 6e jrg. 1992, 585, 609; 7e jrg. 627

Waar komen onze psalmen vandaan?. In: De Reformatie 67, 1992, 431-436

Gemeentezang. In: Het Orgel 88, 1992, 437-441

Literaturbericht Niederlande/Liturgik. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1990/1991, Hannover 1991, 239 (verschenen juli 1992)

Literaturbericht Niederlande/Hymnologie. In: idem, 260

19911991 Avondmaalsviering na de Reformatie 1 en 2: Moduul Liturgie-wetenschap 3 OTHO, Kampen 1991, 31-37 en 38-47

Church Music, in: Reformed Music Journal Vol. III, no. 1, jan. 1991, 6-16

1990

Nieuwe gegevens betreffende de gemeentezang aan het begin van de 17e eeuw, in: Kerk & Muziek, 39e jrg. nr. 6, 126-132

Twee leereenheden over avondmaal, verschenen bij OTHO. (3)

Voorgangers in de liturgie, een evaluatie, in: Orgeldienst 1990, 17e jrg.

Muziek in de liturgie, in: Petah-ja, 44e jrg. 1990, 26 – 29

Jéhan Alain en zijn orgelwerken in: De Variant. 22 sept. 1990

1989

Theologisch Bachonderzoek. In: Mens & Melodie 2, 1989, 123-12

Aandacht voor de eredienst. In: Ned. Dagblad, 16-12-1989, 9

Een bijzonder psalmbord in de kerk van Leegkerk, in: Groninger Kerken, 6e jrg., nr. 3, september 1989, 85-87

Een bron over de gemeentezang uit het begin van de 17e eeuw. In: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5, 1989, 227-253

Liedtekst en compositie bij J.S. Bach. In: Het Orgel, november 1989, 432-434, december 463-466

De liturgische context van Dietrich Buxtehude’s orgelwerken/ The liturgical surroundings of Dietrich Buxtehude’s Organ-works, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5, 1989, 255-274.

1988

Genevan Psalms in different Cultures, in: Reflection, an International Reformed Review of Missiology, Vol. l, no. 4, december 1988, 9-12, is in 1989 verschenen.

Drie interviews: voor de radio op 6 en 13-1 en een interview in het Reformatorisch Dagblad, 3-10-1989, 16-17

Literaturbericht Niederlande Liturgik. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 1987/1988. Hannover, 1988, 195-196

Literaturbericht Niederlande Hymnologie. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Hannover, 1988, 226

1987

J.R. Luth, Bachs Matthäus-Passion een tranendal? in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 3, Groningen 1987, 181-202

1986

“Daer wert om ‘t seerste uytgekreten…” Bijdragen tot een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse gereformeerde protestantisme ca. 1550 – ca. 1852, Kampen, 1986 [Diss.]

1981

J.R. Luth, “De musica poetica en de theologie”, in: Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap nr. 15, Groningen 1981, 34-39